Bậc học mầm non không giống như các bậc học khác. Sự hy sinh thầm lặng của cô giáo mần non không phải ai cũng biết.  Đa số tất cả các cô giáo mần non đều rất yêu trẻ thơ và tận tụy với nghề. Và đó cùng là những gì được gửi gắm qua các bài thơ " Em là cô giáo mầm non" ( Sáng tác: Hoàng Thị Kim ...